Click to open a larger map

D. 20 januar 2016
Der blev afholdt general forsamling  tirsdag d. 19.1. 2016.-ingen ændring af bestyrelsesmedlemmer.
Der blev vedtaget der skal sættes en pc op så det kan styres fra hjemmet.
Der bliver skiftet frekvens d. 21 januar 2016, pga. støj på nuværende – vi skifter til 434,700mhz.
Håber det kommer til at køre bedre end hidtil.

D. 19 januar 2016

Generalforsamling afholdes efter gældende regler Kl. 19:00 på Saturnvej 22 Uglev.

D. 8 marts 2015

Repeateren er nu tilkoblet DMR

D. 11 august 2014

Stiftende generalforsamling

D. 7 august 2014

Repeateren er QRV

D. 22 juli 2014

Antenne opsætning.

D. 2 juli 2014

Første møde, hvor det blev bestemt, der skulle opsættes en repeater og laves en forening.